ملت ِ چشم‌هات

مفقودم

میان یادهایی

که اضطرارِ از خاطر به‌در کردنشان

کمتر دقایقی برای آسودن و قرار باقی می‌گذارند

و اسارتِ میان بازوان تو

مگر از خاطر می‌رود؟

حالا هر قدر در این نبرد جان ببازم و

خونین‌پیکری به وطن بازپس دهم

می‌دانم

در آخر پرچمِ بردِ ملتِ نابکارِ چشم‌های تو

بالا خواهد رفت ..


مصوم عباسی


/.

/ 0 نظر / 39 بازدید